“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

Мақалалар қарау тәртібі

Басылымға түсетін мақалалар жабық рецензиялаудан өтуі тиіс.

Әрбір қолжазбаға екі жасырын рецензент пікір береді. Тәуелсіз сарапшылар рецензент болуға тиіс. Авторлар сондай-ақ мақаланы Рецензиямен қоса, Аты-жөні, жұмыс орны, ғылыми дәрежесі мен атағы, рецензенттің байланыс деректерімен қоса бере алады. Бұл ретте рецензент мақала авторларының қатарына кірмеуі тиіс, бірақ автордың (авторлардың) ғылыми жетекшісі болуы мүмкін.

Рецензияны дайындау мерзімі рецензенттің келісімі бойынша белгіленеді, бірақ рецензентке мақала түскен сәттен бастап екі аптадан аспауы тиіс.

Мақаланың қолжазбасына екі түрлі рецензенттен теріс рецензия немесе оның пысықталған нұсқасына бір теріс рецензия болған жағдайда авторға мақаланы жариялаудан дәлелді бас тарту жіберіледі.

Оң рецензия және қолжазбаның жарияланымға ұсынымы болған жағдайда қолжазба жарияланымға қабылданған мәтіндер портфеліне түседі, одан кезекті нөмір қалыптастырылады, авторға бұл туралы хабарлама жіберіледі. Теріс рецензия болған жағдайда қолжазба қабылданбайды немесе түзету және өзгерістер енгізу үшін авторға жіберіледі. Қолжазба өңделгеннен кейін ғылыми рецензенттерге қайтадан жіберіледі. Оң рецензия және қолжазбаның жарияланымға ұсынымы болған жағдайда қолжазба жарияланымға қабылданған мәтіндер портфеліне түседі. Теріс пікір қайталанған жағдайда қолжазба түпкілікті қабылданбайды, авторға бұл туралы хабарлама жіберіледі.

Егер рецензент мәтінге белгілі бір түзетулер енгізу қажеттілігін көрсетсе, мақала авторға мақаланың жаңартылған нұсқасын дайындау кезінде ескертулерді ескеру немесе оларды теріске шығару туралы ұсыныс жасаумен жіберіледі. Редакцияланған мақала журналына жіберілген кезде автор рецензенттің барлық ескертулеріне жауаптары бар және мақалада жасалған барлық өзгерістерді түсіндіретін файлды жіберуі тиіс.

Түзетілген нұсқа шешім қабылдау және жариялау мүмкіндігі туралы дәлелді қорытынды дайындау үшін рецензентке қайта ұсынылады. Редакцияның рецензенттің оң қорытындысын (немесе редакциялық кеңестің шешімін) мақаланы жариялаудың орындылығы мен мүмкіндігі туралы алған күні мақаланы жариялауға қабылдау күні болып саналады.

Мемлекеттік органдардың, мекемелердің, ұйымдардың бірінші басшыларының және олардың орынбасарларының, жоғары оқу орындарының бірінші басшылары мен олардың орынбасарларының, Қазақстан Республикасы Үкіметі өкілдерінің мақалалары рецензиялауға жатпайды.

Журналдың редкеңесі мүшелерінің мақалалары (жоғарыда көрсетілген санаттардан басқа) рецензиялаудан әдеттегі тәртіппен өтеді.

Әріптестер