“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

Мақалаға қойылатын талаптар

Оқырмандар тарапынан сенімді және жарияланатын ғылыми жұмыстардың ғылыми ақпаратының дұрыстығын қамтамасыз ету мақсатында «Education. Quality Assurance» өз қызметінде құпиялылық ережелерін, жарияланымдарды бақылауды, мүмкін болатын мүдделер қақтығысын шешуді және т. б. қамтитын ғылыми жарияланымдардың халықаралық этикалық стандарттарын басшылыққа алады. Өз қызметінде редакторлар ғылыми басылымдардың этикасы жөніндегі Комитет ұсыныстарын басшылыққа алады (Committee on Publication Ethics).

Әріптестер