“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

Андалуздық білім агенттігі, Бағалау және аккредиттеу департаменті (AAC-DEVA, Испания)

Андалуздық білім агенттігі, Бағалау және аккредиттеу департаменті (AAC-DEVA, Испания)

Бағалау және аккредиттеу департаменті (DEVA) Андалуздық білім агенттігінің (AAC) тәуелсіз бөлімі болып табылады. Ол 2011 жылы құрылды.

AAC-DEVA мақсаты Андалусиядағы жоғарғы оқу орындарын және университеттерін бағалау, аккредиттеу және сертификаттау. Оған сапаны институционалды бағалау саласы, оқытушыларды аккредиттеу және зерттеуді бағалау жатады.

Миссия

Андалуздық жоғарғы білім және зерттеу жүйесіне жоғарғы білімді және зерттеуді бағалау және аккредиттеу (SAUI), даму және инновация (RDI)  бойынша, Еуропалық жоғарғы білім кеңістігі аясындағы университетттік білім және  зерттеуге белгіленген әлеуметтік талаптар мен сапа стандарттарына бейімдей отырып, қызметтің барлық түрін көрсету.

Көрініс

Университтеттердің сапасын бағалау аясында бағалау, сертификаттау және аккредиттеу бойынша ұлттық және халықаралық дәрежедегі институт болуға бағытталған.

Құндылықтары

DEVA барлық қызметі айқындық, дұрыстық, тәуелсіздік, теңдік және әділдік, құпиялылық, мемлекеттік қызмет және әлеуметтік міндеттеме, заңдылық, координация және серіктестік, тиімділік, экологиялық бұлжымастық, қауіпсіздік және еңбекті қорғау принциптеріне негізделген.

Әріптестер