“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

Бизнес Мектептерді және Бағдарламаларды Аккредиттеу бойынша Кеңес (ACBSP)

Бизнес Мектептерді және Бағдарламаларды Аккредиттеу бойынша Кеңес (ACBSP) – білім берудің сапасын дамытуға бағытталған бизнес-білімді аккредиттеу бойынша үздік мамандандырылған кеңес. Кеңес білім сапасына үлкен көңіл бөледі және студенттер білім алуды үйрену қажеттілігін ескереді. ACBSP ғылыми зерттеулерді жүргізу маңыздылығын және оның білім беру сапасын жақсартатынын мойындайды. Оқу орындарына білім беру мен ғылыми жоба балансын сақтау ұсынылады. Одан басқа, ACBSP оқытушылар құрамының аудиториялық білім беру сапасын жоғарылатуға әсер етеу мақсатында бизнес-қызметпен айналысуын қолдайды.

Миссиясы:

ACBSP бизнес-білімді үздіксіз жақсартуға әсер ететін үздік тәжірибелерді мойындайды және бизнес саласында мамандарды дайындау бағдарламаларын аккредиттейді.

Әріптестер