“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

Рейтинг

Выберите страну, в которой находится ваше учебное заведение
Выберите вид рейтинга, к которому относится ваше учебное заведение
Выберите год аккредитации
Растау

«IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» халықаралық рейтингі IAAR  әзірленді және жоғары оқу орындары қызметінің сапасын жан-жақты бағалауға бағытталған, IREG (Observatory on Academic Ranking and Excellence) рейтингісін құрудың халықаралық әдіснамалық стандарттарын, эмпирикалық зерттеулер жүргізу стандарттарын ескереді және жоғары оқу орындарының жаһандық білім беру және әлемдік зерттеу кеңістігіне интеграциялануына жәрдемдеседі.

«IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» Халықаралық рейтингінің әдіснамасы Берлин қағидаттарын сақтауға негізделген: ашықтық, объективтілік, ақпарат көздерінің тексерілуі және қолжетімділігі. «IAAR Eurasian University Ranking (IAAR EUR)» жоғары оқу орындарының Халықаралық рейтингінің әдіснамасын IREG (Observatory on Academic Ranking and Excellence) халықаралық аудит нәтижелері бойынша халықаралық сарапшылар мақұлдады.

IAAR рейтингінің әдіснамасы Саралау мәселелері жөніндегі Консультациялық Кеңес

Әріптестер