“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

Ішкі сапа жүйесі

Қызмет пен көрсетілетін қызметтердің сапасын қамтамасыз ету үшін IAAR әзірленген, құжатталған, енгізілген және жұмыс жағдайында ұсталады, сондай - ақ тану жөніндегі органдардың талаптарына сәйкес сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі (бұдан әрі-СҚЖ) үнемі жақсарады.

Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі :

 • IAAR даму стратегиясының және саясаттың бірлігін қамтамасыз етуге бағытталған;
 • сапаны қамтамасыз ету саласындағы IАAR саясатын көрсетеді және осы саясатты іске асыру үшін әзірленді.

СҚЖ-нің мақсаты:

 • білім беру сапасының мәдениетін арттыруға жәрдемдесу
 • Агенттік процестерін тиімді басқаруды және оларды үнемі жақсартуды қамтамасыз ету;
 • Агенттіктің сапасын қамтамасыз ету жүйесінің барлық элементтерін біріктіру, сәйкестендіру және өзара іс-қимылын белгілеу;
 • сапаны қамтамасыз ету саласында персоналды даярлау;
 • жұртшылықты ақпараттандыру;
 • білім беру ұйымдарына, білім алушыларға, жұртшылыққа, Білім және ғылым саласындағы уәкілетті органдарға, Білім және ғылым саласындағы бағынысты ұйымдарға, сапаны қамтамасыз ету жөніндегі аймақты және халықаралық желілерге, арта тану жөніндегі органдарға және басқа да стейкхолдерлерге СҚЖ көрсету.

СҚЖ-нің таралу аймағы:

 • Агенттіктің Жарғыға сәйкес білім беру сапасын қамтамасыз ету саласындағы қызметі.

IAAR сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі:

Құжаттар:

 • Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі бойынша нұсқаулық;
 • Агенттіктің Даму стратегиясы;
 • ББҰ және (немесе) БББ бағалау бойынша стандарттар мен нұсқаулықтар;
 • Тануды жүзеге асыратын органдардың сыртқы құжаттары, соның ішінде ESG, WFME стандарттары және т. б.;
 • Аккредиттеу және рейтингтік зерттеулер саласындағы қызметті регламенттейтін нормативтік-құқықтық актілер;
 • Агенттіктің аккредиттеу және рейтингтік зерттеулер саласындағы қызметті регламенттейтін Агенттіктің ішкі құжаттары;
 • Агенттіктің зерттеу нәтижелері;
 • Агенттіктің қызметі туралы есептер.

Агенттікте құжаттамаларды басқару, басшылықтың жауапкершілігі, ресурстармен қамтамасыз ету, үздіксіз цикл бойынша СҚЖ процестері белгіленген. СҚЖ құжаттарында процестердің нәтижелілігін қамтамасыз ету әдістері мен өлшемдері ұсынылған.

Үнемі жақсарту мақсатында СҚЖ процестерінің мониторингі жүзеге асырылады. Мониторинг нәтижесінде алынған мәліметтер процестерді жақсарту үшін нақты шараларды қабылдау мақсатында талданады.

СҚЖ процестері қажетті ресурстармен және ақпаратпен қамтамасыз етіледі.

Агенттік басшылығы сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесін іске асыра отырып, Агенттіктің әрбір қызметкерінің орындалатын жұмыстың сапасы үшін жауапкершілігін дұрыс тануы мен түсінуіне сүйенеді және сапа саласындағы саясатқа қайшы келетін іс-әрекеттерді қабылдамауға, жүзеге асырмауға міндеттенеді.

Оқу орындарының сауалнамасы мониторингі 

Сарапшылар сауланамасының мониторингі

Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі жөніндегі нұсқау (орыс)

Толығырақ

Әріптестер