“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

IAAR Басылымдары

2019 г.

Жұмағұлова А.Б., Жоғары білім берудің даму тенденциялары сапаны қамтамасыз ету факторы ретінде // Higher Education Discovery (HED). – 2019. – No. 4 (04). – 31-34 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Білім беру сапасын интернационалдандыру және қамтамасыз ету // Education. Quality assurance. - 2019. - № 1(14). - 6-12 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б. Қазақстанда халықаралық аккредиттеу жүйесін дамыту: ұйымдастырушылық және құқықтық тәсілдер // Education.Quality Assurance. - 2019. - № 2 (15). - 6-11 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Жоғары білім берудің жаңа парадигмасының негізгі трендтері // Education.Quality Assurance. - 2019. - № 3 (16). - 6-10 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Халықаралық аккредиттеу – сөзсіз уақыт // Education.Quality Assurance. - 2019. - № 4 (17). - 6-10 б.

Толығырақ

Яновская О.А., Трансформация және цифрландыру жағдайындағы білім беру сапасы // Education.Quality Assurance. - 2019. - № 4 (17). - 44-48 б.

Толығырақ

Кыдырмина Н.А., Яновская О.А. ERASMUS+ жобаларында АРТА қатысуы // Материалы Международной научно-практической конференции «Цифровой Казахстан: тренды и перспективы». — Алматы, 2019. — С. 112-113

Толығырақ

Жумагулова А.Б., Яновская О.А. Роль и опыт независимого аккредитационного агентства в системе обеспечения качества высшего образования // Материалы VI конференции «Продвижение эффективных практик культуры качества в высшем образовании». — Алматы, 2019.

Толығырақ

2018 г.

БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША II ОРТА АЗИЯЛЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМ ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ, 16 қазан

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Аккредиттеу – Қазақстан Республикасында Білім беру сапасын арттырудың маңызды бағыты // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция баяндамалар тезистерінің жинағы

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Білім беру сапасын қамтамасыз етудегі стратегиялық бағдарлар // Education. Quality Assurance. – 2018. - № 1(10). – 6-10 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Қазақстан Республикасында Білім беру сапасы жүйесін дамыту: АРТА тәжірибесі // Education. Quality Assurance. – 2018. - № 2(11). – 6-11 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Қазақстан Республикасының Білім беру сапасын қамтамасыз ету: үрдістер мен болашақ // Education. Quality Assurance. – 2018. - № 3(12). –10-14 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Жоғары білім беру үрдісі // Education. Quality Assurance. – 2018. - № 4(13). – 6-9 б.

Толығырақ

Газета «Бiлiмдi ел - Образованная страна» №8

Толығырақ

Газета «Бiлiмдi ел - Образованная страна» №9

Толығырақ

2017 г.

2017 жылы аккредиттелген білім беру ұйымдарының АРТА сауалнамасының нәтижелері бойынша талдау анықтамасы / Жұмағұлова А.Б. жалпы редакциялауымен. – Астана: Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі, 2018.- 22 б.

Толығырақ

2017 жылы АРТА сарапшыларынан сауалнама нәтижелері бойынша талдау анықтамасы / Жұмағұлова А.Б. жалпы редакциялауымен. – Астана: Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі, 2018.- 17 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Қазақстандағы білім сапасын қамтамасыз етудің Ұлттық жүйесі // «Білім саласындағы аккредиттеу» журналы. – 2017. - № 1(93). – 16-19 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Қазақстандағы тәуелсіз аккредиттеу: АРТАтәжірибесі // 5th International Turkish World Economic Forum. – Турция, Мугла, 2017. – 132-135 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., ЖОО-ның стратегиялық дамуындағы тәуелсіз аккредиттеудің рөлі // Білім/Education KZ. Сапаны қамтамасыз ету/Quality assurance. Аккредиттеу/Accreditation. Рейтинг/Ranking.Инновациялар/ Innovations. – 2017. - № 2-3. – 6-11 б.

Толығырақ

Газета «Бiлiмдi ел - Образованная страна» №47

Толығырақ

Газета «Бiлiмдi ел - Образованная страна» №48

Толығырақ

2016 г.

АРТА 2016, 6-7 қазан конференциясы мәліметтерінің жинағы

Толығырақ

2015 г.

Бозымов К.К., Озық жүруге жұмыс жасау // " Егемен Қазақстан " газеті, 22.09.2015.

Толығырақ

Гасимов Р.,Татибеков С. Мекемелердегі тағылымдама – қазіргі таңдағы өзектілік // Техникалық және кәсіби білім беру, №1/2015, 24-26 б.

Толығырақ

2014 г.

Юрий Пак. Білім беру : Сапаны басқару – өрлеуге апарар жол // " Егемен Қазақстан " газеті, 30.12.2014.

Толығырақ

Канапьянов Т.Е. АРТА қызметі: 3 жылдық жұмыс қорытындысы және перспективалар // Еуропалық стандарттарды және ұсыныстарды білім беру сапасының кепілі жүйесіне енгізу: Кәсіби білім беру саласындағы IX Халықаралық эксперттері Гильдиясы Форумы мәліметтер жина

Толығырақ

2013 г.

Мухтарова И.А., Канапьянов Т.Е. Қазақстандық білім беру мекемелерін жаңа форматта аккредиттеу мақала: АРТА тәжірибесі // Education KZ. – Астана, 2013. – № 1. 38-47 б.

Толығырақ

Әріптестер