“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

IAAR Басылымдары

2022 г.

Жұмағұлова, А.Б. Білім беру сапасын ішкі қамтамасыз ету жүйесі: әдістері мен тәсілдері // Education. Quality Assurance. - 2022. - № 2(27). - Б. 8-22.

Толығырақ

Жұмағұлова, А.Б. Білім сапасын қамтамасыз ету: мақсаттар мен нәтижелер // Education. Quality Assurance. - 2022. - № 1(26). - Б. 8-16.

Толығырақ

Яновская О.А., Кыдырмина Н.А. Кері байланыс аккредиттеу процедурасын жетілдірудің тиімді әдісі ретінде // Education. Quality Assurance. - 2022. - №1(26). – Б. 30-40.

Толығырақ

Ниязова, Г.Б. Сапа мониторингіндегі бағалаудың объектілігі мен параметрлігі // Education. Quality Assurance. - 2022. - № 1(26). - Б. 54-60.

Толығырақ

2021 г.

Жұмағұлова, А.Б. Білім беру ұйымдарының мониторингі: бағалау және талдау // Education. Quality Assurance. - 2021. - №4 (25). – Б. 8-19.

Толығырақ

Жұмағұлова, А.Б. Орталық Азия елдеріндегі білім сапасын арттыру // Education. Quality Assurance. - 2021. - №3 (24). – Б. 6-13

Толығырақ

Жұмағұлова, А.Б. Сапа сыртының кепілдігінің сыртқы моделі: IAAR практикасы // Education. Quality assurance. - 2021. - №2 (23). – Б. 8-13.

Толығырақ

Жұмағұлова, А.Б. Қыргыз Республикасындағы білім сапасының кепілдігі: IAAR тәжірибесі // Education. Quality assurance. - 2021. - №1 (22). – С. 6-10.

Толығырақ

Яновская,О.А., Кыдырмина Н.А. Білім берудегі цифрық технологиялар архитектурасы // Education. Quality Assurance. - 2021. - №4 (25). – Б. 33-39

Толығырақ

Яновская О.А., Назырова Г.Р. IAAR рейтингтері шеберлік факторы ретінде // Education Quality Assurance.- 2021. - №1 (22). - Б. 20-24

Толығырақ

2020 г.

Жұмағұлова, А.Б. Білім беру сапасын арттырудың заманауи траекториялары // Education. Quality assurance. - 2020. - №4 (21). – Б. 6-15.

Толығырақ

Жұмағұлова, А.Б. Шекаралық аккредиттеу – білім деңгейін арттырудағы заманауи тәсіл // Education. Quality assurance. - 2020. - №3 (20). – Б. 6-11.

Толығырақ

Жұмағұлова, А.Б. COVID-19 пандемиясындағы жоғары білімдегі сапаны қамтамасыз ету // Education. Quality assurance. - 2020. - №2 (19). – Б. 6-10.

Толығырақ

Жұмағұлова, А.Б. Жоғары білім беруді дамытудың жаһандық трендтері // Education. Quality assurance. - 2020. - №1 (18). – Б. 6-10.

Толығырақ

2019 г.

Жұмағұлова А.Б., Жоғары білім берудің даму тенденциялары сапаны қамтамасыз ету факторы ретінде // Higher Education Discovery (HED). – 2019. – No. 4 (04). – 31-34 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Білім беру сапасын интернационалдандыру және қамтамасыз ету // Education. Quality assurance. - 2019. - № 1(14). - 6-12 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б. Қазақстанда халықаралық аккредиттеу жүйесін дамыту: ұйымдастырушылық және құқықтық тәсілдер // Education.Quality Assurance. - 2019. - № 2 (15). - 6-11 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Жоғары білім берудің жаңа парадигмасының негізгі трендтері // Education.Quality Assurance. - 2019. - № 3 (16). - 6-10 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Халықаралық аккредиттеу – сөзсіз уақыт // Education.Quality Assurance. - 2019. - № 4 (17). - 6-10 б.

Толығырақ

Яновская О.А., Трансформация және цифрландыру жағдайындағы білім беру сапасы // Education.Quality Assurance. - 2019. - № 4 (17). - 44-48 б.

Толығырақ

Кыдырмина Н.А., Яновская О.А. ERASMUS+ жобаларында АРТА қатысуы // Материалы Международной научно-практической конференции «Цифровой Казахстан: тренды и перспективы». — Алматы, 2019. — С. 112-113

Толығырақ

Жумагулова А.Б., Яновская О.А. Роль и опыт независимого аккредитационного агентства в системе обеспечения качества высшего образования // Материалы VI конференции «Продвижение эффективных практик культуры качества в высшем образовании». — Алматы, 2019.

Толығырақ

2018 г.

БІЛІМ БЕРУ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ БОЙЫНША II ОРТА АЗИЯЛЫҚ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ФОРУМ ЕҢБЕКТЕР ЖИНАҒЫ, 16 қазан

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Аккредиттеу – Қазақстан Республикасында Білім беру сапасын арттырудың маңызды бағыты // Халықаралық ғылыми-практикалық конференция баяндамалар тезистерінің жинағы

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Білім беру сапасын қамтамасыз етудегі стратегиялық бағдарлар // Education. Quality Assurance. – 2018. - № 1(10). – 6-10 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Қазақстан Республикасында Білім беру сапасы жүйесін дамыту: АРТА тәжірибесі // Education. Quality Assurance. – 2018. - № 2(11). – 6-11 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Қазақстан Республикасының Білім беру сапасын қамтамасыз ету: үрдістер мен болашақ // Education. Quality Assurance. – 2018. - № 3(12). –10-14 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Жоғары білім беру үрдісі // Education. Quality Assurance. – 2018. - № 4(13). – 6-9 б.

Толығырақ

Газета «Бiлiмдi ел - Образованная страна» №8

Толығырақ

Газета «Бiлiмдi ел - Образованная страна» №9

Толығырақ

2017 г.

2017 жылы аккредиттелген білім беру ұйымдарының АРТА сауалнамасының нәтижелері бойынша талдау анықтамасы / Жұмағұлова А.Б. жалпы редакциялауымен. – Астана: Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі, 2018.- 22 б.

Толығырақ

2017 жылы АРТА сарапшыларынан сауалнама нәтижелері бойынша талдау анықтамасы / Жұмағұлова А.Б. жалпы редакциялауымен. – Астана: Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі, 2018.- 17 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Қазақстандағы білім сапасын қамтамасыз етудің Ұлттық жүйесі // «Білім саласындағы аккредиттеу» журналы. – 2017. - № 1(93). – 16-19 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., Қазақстандағы тәуелсіз аккредиттеу: АРТАтәжірибесі // 5th International Turkish World Economic Forum. – Турция, Мугла, 2017. – 132-135 б.

Толығырақ

Жұмағұлова А.Б., ЖОО-ның стратегиялық дамуындағы тәуелсіз аккредиттеудің рөлі // Білім/Education KZ. Сапаны қамтамасыз ету/Quality assurance. Аккредиттеу/Accreditation. Рейтинг/Ranking.Инновациялар/ Innovations. – 2017. - № 2-3. – 6-11 б.

Толығырақ

Газета «Бiлiмдi ел - Образованная страна» №47

Толығырақ

Газета «Бiлiмдi ел - Образованная страна» №48

Толығырақ

2016 г.

АРТА 2016, 6-7 қазан конференциясы мәліметтерінің жинағы

Толығырақ

2015 г.

Бозымов К.К., Озық жүруге жұмыс жасау // " Егемен Қазақстан " газеті, 22.09.2015.

Толығырақ

Гасимов Р.,Татибеков С. Мекемелердегі тағылымдама – қазіргі таңдағы өзектілік // Техникалық және кәсіби білім беру, №1/2015, 24-26 б.

Толығырақ

2014 г.

Юрий Пак. Білім беру : Сапаны басқару – өрлеуге апарар жол // " Егемен Қазақстан " газеті, 30.12.2014.

Толығырақ

Канапьянов Т.Е. АРТА қызметі: 3 жылдық жұмыс қорытындысы және перспективалар // Еуропалық стандарттарды және ұсыныстарды білім беру сапасының кепілі жүйесіне енгізу: Кәсіби білім беру саласындағы IX Халықаралық эксперттері Гильдиясы Форумы мәліметтер жина

Толығырақ

2013 г.

Мухтарова И.А., Канапьянов Т.Е. Қазақстандық білім беру мекемелерін жаңа форматта аккредиттеу мақала: АРТА тәжірибесі // Education KZ. – Астана, 2013. – № 1. 38-47 б.

Толығырақ

Әріптестер