“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

Денсаулық сақтау ұйымдарын аккредиттеу

IAAR - сапаны қамтамасыз етуде танылған халықаралық агенттік. Қазіргі уақытта медициналық ұйымдарды аккредиттеу процесі сапалы және қауіпсіз медициналық көмекті қамтамасыз етудің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Халыққа сапалы медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру бүкіл денсаулық сақтау жүйесінің жаһандық сын-қатері болып табылады.

Медициналық ұйымдарды аккредиттеу - бұл денсаулық сақтау ұйымында халыққа медициналық қызмет көрсетудің сапалы, уақтылы, белгілі бір деңгейі үшін жағдайлардың болуын, Денсаулық сақтау жүйесінде стандарттардың сақталуын ресми мойындау.

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ) Денсаулық сақтау сапасына қатысты нақты консенсусына сәйкес медициналық қызметтер:

 • тиімді
 • қауіпсіз
 • уақтылы
 • әділ
 • біріктірілген
 • нәтижелі

Халықаралық аккредитацияның мақсаттары мен міндеттері

IAAR халықаралық аккредитациясының мақсаты – халықаралық аккредиттеу стандарттарына сәйкес медициналық ұйым (МО) қызметінің және ұсынылатын медициналық көмектің жоғары сапасын бағалау және тану.

Халықаралық аккредиттеу тәртібі медициналық ұйым қызметінің сапасын және халықаралық стандарттарға сәйкестігін бағалаудың жалпы мақсатына қызмет етеді. Халықаралық аккредиттеуді жүргізу кезінде тиісті елдердің нақты заңнамасы ескеріледі.

IAAR халықаралық аккредитациясының негізгі принциптері:

            Кәсібилік және жариялылық.

                                              Еріктілік және тәуелсіздік.

                                                                                Объективтілік және кәсібилік.

                                                                                                                      Ашықтық және сенімділік.               

IAAR СТАНДАРТТАРЫНЫҢ МЕН НҰСҚАУЛАРЫНЫҢ МАҚСАТЫ:

Медициналық көмектің сапасын бағалаудың негізгі тетігі болып табылатын IAAR стандарттары мен медициналық ұйымдарға арналған нұсқаулықтары Медициналық ұйымдарға халыққа медициналық көмектің қауіпсіздігін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

Медициналық ұйымдарға арналған IAAR стандарттары мен нұсқаулары пациентке бағдарлану принципіне негізделген және сапалы медициналық көмек көрсету процесін дамытуға және үнемі жетілдіруге, денсаулық сақтау көрсеткіштерін жақсартуға, медициналық көмекті және медициналық көмек көрсетуге байланысты шығындарды оңтайландыруға бағытталған. стационарлық емделудегі науқастарға.

IAAR стандарттары мен нұсқаулары Халықаралық денсаулық сақтау сапасы қоғамының (ISQua) талаптарына негізделген.

Медициналық ұйымдарды аккредиттеудің бәсекелестік артықшылықтары:

• Аккредиттелген медициналық ұйым мәртебесін алу.

Медициналық ұйымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру

• Сапа критерийлері мен халықаралық стандарттарға сәйкестік.

• Медициналық көмектің сапасы мен қауіпсіздігінің деңгейін анықтау.

• Медициналық көмектің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету.

• Медициналық ұйымды басқару тиімділігін және персоналдың жауапкершілігін арттыру.

• Медициналық ұйым персоналының жоғары кәсібилігі.

• Сапалы медициналық көмекті мойындау.

• Қызметтерді пайдалану үшін пациенттерді көбірек тарту

• Медициналық ұйымның қаржылық мүмкіндіктерін кеңейту.

• Ұйымды дамытудың заманауи стратегиясын анықтау. Халыққа медициналық көмектің сапасы мен қауіпсіздігін одан әрі арттыру үшін басқа медициналық ұйымдармен тиімді өзара іс-қимыл жүйесін құру.

МЕДИЦИНАЛЫҚ ҰЙЫМДАРДЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ АКРЕДИТТЕУ КЕЗЕҢДЕРІ

I. Білім беру ұйымының өтініш беруі.

II. Білім беру ұйымының өзін-өзі бағалауы (ішкі бағалау).

III. Сыртқы бағалау үшін ССК сапары.

IV. Аккредиттеу/аккредитацияламау туралы шешім қабылдау.

V. Аккредиттеуден кейінгі мониторинг.

VI. Реаккредиттеу.

 • Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің (IAAR) Бас директорына аккредиттеу туралы өтініш беру.
 • IAAR мен Медициналық ұйым аккредиттеу рәсімін бастау туралы шешім қабылдайды. Агенттік пен медициналық ұйым арасында аккредиттеу және аккредиттеуге үміткер мәртебесін беру туралы шарт жасалады.
 • Медициналық ұйым мен IAAR басшылығы аккредиттеу теориясы, әдістемесі және технологиясы бойынша арнайы семинарларда ұйымның ішкі сарапшыларына аккредиттеу критерийлері мен тәртібін түсіндіру бойынша оқытуды ұйымдастырады.
 • Медициналық ұйым IAAR белгілеген талаптарға сәйкес өзін-өзі бағалауды жүргізеді және IAAR-ға өзін-өзі бағалау есебін жібереді..
 • IAAR Бас директоры медициналық ұйымға аудит жүргізу үшін сараптама комиссиясын құрады. Сараптама комиссиясы медициналық ұйымдарды бағалау бойынша мамандар болып табылатын 7 (8) сарапшыдан, оның ішінде шетелдік сарапшыдан тұрады.
 • IAAR медициналық ұйымның өзін-өзі бағалау есебінің негізінде өзін-өзі бағалау материалдарын жетілдіру қажеттілігі туралы ұсыныстар әзірлейді немесе сыртқы сараптама жүргізу туралы шешім қабылдайды немесе аккредиттеу мүмкін еместігі критерийлеріне сәйкес келмеуі себепті , және шартты бұзу туралы шешім қабылдады.
 • Аккредиттеуді жалғастырған жағдайда сараптама комиссиясының және IAAR төрағасы медициналық ұйыммен аккредиттеу шарттарын және комиссияның жұмыс жоспарын келіседі.
 • Комиссияның келу ұзақтығы 3-5 күн. Сыртқы сараптау комиссиясы барудың соңында медициналық ұйымды бағалау туралы егжей-тегжейлі есеп дайындайды, ол Аккредиттеу кеңесінің аккредиттеу туралы шешім қабылдауы үшін негіз болады.
 • IAAR оң шешім қабылданған жағдайда IAAR директоры қол қойған аккредиттеу туралы сертификатты медициналық ұйымға қолданылу мерзімін көрсете отырып жібереді. Содан кейін ұйымды аккредиттеу туралы шешім IAAR сайтында орналастырылады.

Әріптестер