“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

НААР Стандарттары

  • Шет елдер стандарттары
  • Қазақстан стандарттары
  • Қырғыз стандарттары

Шет елдер үшін халықаралық стандарттар

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (IAAR) ESG және WFME стандарттарымен уйлестірілген стандарттар негізінде халықаралық аккредиттеуді жүргізеді.

Cтандарттар халықаралық аккредиттеу кезінде тиісті мемлекеттің білім беру саласындағы заңнамасының ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді.

Халықаралық аккредиттеудің мақсаты – ESG және WFME халықаралық стандарттарына сәйкес білім беруді ұйымдастырудың сапасын бағалау және тану болып табылады.

Стандарттар агенттіктің зияткерлік меншігі болып табылады, жалпыға қолжетімді және IAAR сайтында ұсынылған.

IAAR стандарттары мен нұсқаулығы қайта қарауға және жақсартуға жатады, жоғары оқу орындарының, академиялық сарапшылардың, жұмыс берушілердің, кәсіптік ұйымдар өкілдерінің ұсыныстарын ескере отырып, Стандарттарды әзірлеу және жетілдіру жөніндегі нұсқаулықпен реттеледі.

Стандарты и руководство по международной аккредитации зарубежных организаций образования и образовательных программ  (на основе ESG)Стандарты и руководство по международной институциональной аккредитации организаций образования в области здравоохранения (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной первичной институциональной аккредитации организаций образования в области здравоохранения (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной аккредитации программ базового медицинского и фармацевтического образования (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной аккредитации программ магистратуры в области здравоохранения (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной аккредитации программ докторантуры/аспирантуры в области здравоохранения (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной аккредитации программ резидентуры/ординатуры (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной первичной аккредитации программ базового медицинского и фармацевтического образования (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной первичной аккредитации программ магистратуры в области здравоохранения (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной первичной аккредитации программ докторантуры/аспирантуры в области здравоохранения (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной первичной аккредитации программ резидентуры/ординатуры (на основе WFME/ AMSE/ ESG)Стандарты и руководство по международной институциональной аккредитации организаций, реализующие медицинские программы технического и профессионального, послесреднего образованияСтандарты и руководство по международной аккредитации медицинских программ технического и профессионального, послесреднего образованияСтандарты и руководство международной аккредитации организации и программы непрерывного профессионального обучения

 

 

 

Қазақстан Республикасының стандарттары

Аккредиттеу стандарттарын Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес аккредиттеу органдары дербес әзірлейді. IAAR білім беру сапасын кәсіби және сенімді сыртқы қамтамасыз етуге бағытталған институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын әзірледі.

Стандарттар агенттіктің зияткерлік меншігі болып табылады, жалпыға қолжетімді және IAAR сайтында ұсынылған.

IAAR стандарттары мен нұсқаулығы қайта қарауға және жақсартуға жатады, жоғары оқу орындарының, академиялық сарапшылардың, жұмыс берушілердің, кәсіптік ұйымдар өкілдерінің ұсыныстарын ескере отырып, стандарттарды әзірлеу және жетілдіру жөніндегі нұсқаулықпен реттеледі.

 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орындарын институционалдық аккредиттеу стандарттарыЖоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асыратын жоғары оқу орындарын институционалдық аккредиттеу (студенттер оқу бітірмей) стандарттарыЖоғары және (немесе) жоғарыдан кейінгі білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу стандарттарыЖоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының білім беру бағдарламаларын бастапқы мамандандырылған аккредиттеу (ex-ante) стандарттарыМедициналық білім беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеу стандарттары мен нұсқаулығыНегізгі медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу жөніндегі Стандарттар мен нұсқаулық (WFME/ AMSE/ ESG негізінде)Денсаулық сақтау саласындағы магистратура бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу жөніндегі стандарттар мен нұсқаулық (WFME/ AMSE/ ESG негізінде)Денсаулық сақтау саласындағы докторантура/аспирантура бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу жөніндегі стандарттар мен нұсқаулық (WFME/ AMSE/ ESG негізінде)Резидентура/ ординатура бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу стандарттары мен нұсқаулығы (WFME/ AMSE/ ESG негізіндеНегізгі медициналық және фармацевтикалық білім беру бағдарламаларын халықаралық бастапқы аккредиттеу жөніндегі стандарттар мен нұсқаулық (WFME/ AMSE/ ESG негізінде)Денсаулық сақтау саласындағы магистратура бағдарламаларын халықаралық бастапқы аккредиттеу жөніндегі стандарттар мен нұсқаулық (WFME/ AMSE/ ESG негізінде)Денсаулық сақтау саласындағы докторантура/аспирантура бағдарламаларын халықаралық бастапқы аккредиттеу жөніндегі стандарттар мен нұсқаулық (WFME/ AMSE/ ESG негізінде)Резидентура/ординатура бағдарламаларын халықаралық бастапқы аккредиттеу жөніндегі стандарттары мен нұсқаулық (WFME/ AMSE/ ESG негізінде)Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеу стандарттарыТехникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім беру бағдарламаларын мамандандырылған аккредиттеу стандарттарыТехникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының білім беру бағдарламаларын бастапқы мамандандырылған аккредиттеу стандарттарыМедициналық колледждерді институционалдық аккредиттеу стандарттарыМедициналық колледждерді мамандандырылған аккредиттеу стандарттарыБастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім берудің халықаралық бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеу стандарттарыҮздіксіз кәсіптік білім беру ұйымдарын және бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу стандарттары мен нұсқаулығы (орыс)

 

 

Қырғыз Республикасының стандарттары

Аккредиттеу стандарттарын Қырғыз Республикасының заңнамасына сәйкес аккредиттеу органдары дербес әзірлейді. IAAR білім беру сапасын кәсіби және сенімді сыртқы қамтамасыз етуге бағытталған институционалдық және мамандандырылған аккредиттеу стандарттарын әзірледі.

Стандарттар агенттіктің зияткерлік меншігі болып табылады, жалпыға қолжетімді және IAAR сайтында ұсынылған.

IAAR стандарттары мен нұсқаулығы қайта қарауға және жақсартуға жатады,білім беру қызметін аккредиттеу мәселелері бойынша Қырғыз Республикасының ережелеріне енгізілген өзгерістерді, жоғары оқу орындарының, академиялық сарапшылардың, жұмыс берушілердің, кәсіби ұйымдардың өкілдерінің ұсынымдарын ескере отырып, Стандарттарды әзірлеу және жетілдіру жөніндегі нұсқаулықпен реттеледі.

 

Стандарты институциональной аккредитации  образовательной организации высшего профессионального образованияСтандарты программной аккредитации  основной образовательной программы  высшего профессионального образованияСтандарты первичной программной аккредитации (ex-аnte) программы образования высших учебных заведенийСтандарты институциональной аккредитации медицинских организаций образованияСтандарты  программной аккредитации  базового медицинского и  фармацевтического образования  на основе стандартов WFMEСтандарты программной аккредитации образовательных программ магистратуры (медицинское и фармацевтическое образование)Cтандарты программной аккредитации образовательных программ PhD докторантуры (медицинское и фармацевтическое образование)Стандарты аккредитации программ последипломного медицинского образования (по специальностям ординатуры)Стандарты и руководство НААР по международной первичной аккредитации базового медицинского и фармацевтического образования  на основе стандартов WFMEСтандарты и руководство НААР по международной первичной аккредитации программ магистратуры медицинского и фармацевтического образования  на основе стандартов WFMEСтандарты и руководство НААР по международной первичной аккредитации программ докторантуры медицинского и фармацевтического образования  на основе стандартов WFMEСтандарты и руководство НААР по международной первичной аккредитации программ клинической ординатуры на основе стандартов WFME

 

 

 

 

Әріптестер