“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

Журнал туралы

«Education. Quality Assurance» ғылыми журналдың редакциялық саясаты

«Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» КЕМ Бас директорының 2021 жылғы 14 маусымдағы № 103-21-НҚ бұйрығымен бекітілген (Редакциялық кеңес отырысында қабылданған өзгерістер мен толықтырулармен (2024 жылғы 19 наурыздағы № 1 хаттама))

«Education. Quality Assurance» ғылыми журнал – «Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» КЕМ мерзімді баспасөз басылымы болып табылады, Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің байланыс, ақпарат және бұқаралық ақпарат құралдары саласындағы мемлекеттік бақылау комитетінде 2013 жылғы 28 мамырда тіркелген, мерзімді баспасөз басылымын есепке қою,қайта есепке алу туралы куәлік, ақпараттық агенттік және желілік басылым № 13644-Ж. Журналдың атауын өзгертуге байланысты Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің Ақпарат комитеті 2018 жылғы 08 ақпандағы № 16886-Ж жаңартылған куәлік берді. 2022 жылы журналдың тақырыптық бағыты кеңейтіліп, Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпарат комитеті берген 2022 жылғы 25 қарашадағы № KZ84VPY00059821 тиісті куәлік алынды. Қазақстан Республикасы Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің Ақпарат комитеті берген 19.03.2024 жылғы № KZ59VPY00089371 тиісті куәлік алынды.

Журнал ISSN 2617-0493 баспа нұсқасының халықаралық стандартты сериялық нөмірі бар, «Қазпошта» АҚ каталогындағы жазылу индексі - 76034.

ЖУРНАЛДЫҢ НЕГІЗГІ МАҚСАТЫ

Ғылыми зерттеулердің нәтижелерін жариялау және оқырмандарды одан әрі кеңінен талқылау үшін таныстыру және экономика саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулердің нәтижелерімен өзекті мәселелерді жариялау болып табылады. Журналда халықаралық ғылыми-білім беру кеңістігінде ғылыми нәтижелерді тарату және ғалымдардың пікір алмасу мақсатында экономикалық өсу, сапаны арттыру, инновациялар, стратегиялық даму, салалық зерттеулер мәселелері бойынша ғылыми мақалалар жарияланады.

ЖУРНАЛДЫҢ МІНДЕТТЕРІ
 • - отандық және шетелдік авторлардың жаңа теориялық, әдіснамалық және практикалық жетістіктерімен танысу;
 • - ғылыми зерттеулердің нәтижелерін тарату және экономика, сапаны қамтамасыз ету саласындағы академиялық зерттеулердің іргелі және қолданбалы мәселелері бойынша тұжырымдамалық пікірталастарды қолдау;
 • - экономиканы, білім беруді, бизнесті және тұтастай қоғамды дамытудың қазіргі заманғы талаптарына жауап беретін біліктілікті даярлау және арттыру мақсатында дағдыларды, құзыреттер мен тәжірибені игеру;
 • - осы саладағы зерттеушілер мен мамандардың кең ауқымының кәсіби қарым-қатынасын кеңейту;
 • - экономиканың өсуін арттыруға, білім беруді дамытуға және құқықтық қамтамасыз етуге ықпал ететін диалог алаңын қалыптастыру;
 • - жас ғалымдардың, докторанттардың, оқытушылардың ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін жариялау мүмкіндіктерін кеңейту және оларды кәсіби қоғамдастыққа тарту.
ЖУРНАЛДЫҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ БАҒЫТТАРЫ

Журналда ғылыми, салалық зерттеулердің нәтижелері мен өзекті мәселелер көрсетіледі:

 • - Білім экономикасы
 • - Экономиканың өсуі және оның көрсеткіштері
 • - Бәсекеге қабілеттілік пен сапа мәдениетін арттыру
 • - Білім, ғылым және бизнес интеграциялау
 • - Қызметтер нарығы және бәсекелестік
 • - Экономикалық қауіпсіздік
 • - Білім сапасы
 • - Сапаны қамтамасыз етудің халықаралық стандарттары
 • - Құқықтық реттеу және қаржылық дербестік
 • - Даму стратегиясы, жоспарлау және басқару
 • - Тәуекелдерді басқару
 • - Корпоративтік басқару
 • - Инновация, инвестиция, жасанды интеллект
ЖАРИЯЛАУ ШАРТТАРЫ

Мақалалар электронды түрде қабылданады және жариялауға қабылдау үшін тексерудің үш кезеңінен өтеді:

 1. Журналдың тақырыбы мен талаптарына сәйкестігін тексеру
 2. Плагиат пен жосықсыз көшірмелеуді тексеру
 3. Мақалаларды рецензиялау

Мақалалар қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде, сондай-ақ шетелдік авторлар журналдың әрбір нөмірінде бұрын баспа және/немесе электрондық түрде жарияланбаған болып жарияланады.

Бұрын басқа басылымдарда жарияланбаған түпнұсқа мақалалар ғана журналда жариялануға жатады.

Әрбір мақала осы Ережеде белгіленген тәртіппен рецензияланады және қарыз алу мен плагиатқа тексеріледі.

Осы Ережеде баяндалған талаптарға сәйкес келмейтін қолжазбаларды одан әрі қарауға жол берілмейді, бұл туралы олардың авторлары хабардар етіледі.

Мақаланы жариялаудан дәлелді бас тартуға негіз бола алады:

 • - ұсынылған материалдың журнал тақырыбына сәйкес келмеуі;
 • - жариялауға ұсынылатын материалдарға қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі;
 • - ұсынылатын материалға теріс шолу;
 • - плагиат фактісін немесе заңсыз қарыз алудың басқа түрлерін анықтау;
 • - автордың авторлық құқық және сабақтас құқықтар туралы қолданыстағы заңнаманы сақтамауы;
 • - рецензенттің ескертулеріне сәйкес мәтінді пысықтаудан бас тарту және т. б.

Журналда жарияланбайды:

 • - бұрын басқа басылымдарда жарияланған авторлық материалдар;
 • - бұрын жарияланған нәтижелермен салыстырғанда жаңа ақпаратты қамтымайтын не түзетілмейтін нақты, тарихи немесе өзге де қателерді қамтитын мақалалар, сондай-ақ белгіленген ғылыми фактілерге тікелей қайшы келетін мәлімдемелер мен гипотезаларды қамтитын мақалалар.
ЖУРНАЛДЫҢ ШЫҒУ ЖИІЛІГІ

«Education. Quality Assurance» журналы тоқсанына бір рет (тоқсан сайын) – жылына 4 рет шығады. Журналдың таралымы 300 данадан кем емес.

МАҚСАТТЫ АУДИТОРИЯСЫ

Журнал мамандандырылған, салалық басылым болып табылады және ғылыми қызметкерлерге, экономикалық бағыттағы жоғары оқу орындарының ғалымдарына, докторанттар мен магистранттарға, мемлекеттік басқару органдарына, Қазақстанның, жақын және алыс шет елдердің басшылары мен мамандарына экономиканы дамытудың әртүрлі салаларының: теория, талдау, әдіснама, практика және әлемдік тәжірибе мәселелері бойынша бағытталған.

 • - Мақалалар қазақ, ағылшын және орыс тілдерінде, сондай-ақ шетелдік авторлар журналдың әрбір нөмірінде бұрын баспа және/немесе электрондық түрде жарияланбаған болып жарияланады. 
 • - Барлық ғылыми мақалалар тәуелсіз рецензенттер - ғалымдардың немесе мақаланың тақырыбына ең жақын ғылыми мамандануы бар мамандардың міндетті түрде соқыр шолуына жатады.
ҚҰРЫЛТАЙШЫ

«Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі (АРТА). 

ЕРКІН ҚОЛЖЕТІМДІЛІК САЯСАТЫ

Бұл журнал келесі принципке сүйене отырып, оның мазмұнына тікелей ашық қол жетімділікті қамтамасыз етеді: зерттеу нәтижелеріне еркін ашық қол жетімділік жаһандық білім алмасудың артуына ықпал етеді. Пайдаланушылар үшін жарияланған материалдарды тегін көшіруге және оларға сілтеме жасауға мүмкіндік беріледі.

ИНДЕКСТЕУ:
 1. LIBRARY.RU —  Ресейлік ғылыми ақпараттық-талдау порталы.
 2. Ресейлік ғылыми дәйексөз индексі (РҒДИ). «Education. Quality Assurance»  журналының РҒДИ импакт-факторы  0,385.
 3. Қазақстандық дәйексөздер базасы (ҚазДБ) «Ұлттық мемлекеттік ғылыми-техникалық сараптама орталығы» АҚ (ҰМҒТСО). «Education. Quality Assurance» журналының Қазақстандық дәйексөз базасы (ҚазДБ) импакт-факторы 0,260.
МҰРАҒАТТАУ ЖӘНЕ ҚОЛЖЕТІМДІЛІК
 1. Нөмірлердің мұрағатына кіруді журналдың ресми сайтынан табуға болады http://iaar-education.kz/  және агенттік   сайтынан табуға болады.
 2. Қазақстан Республикасының Ұлттық мемлекеттік Кітап палатасы
 3. Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасы
 4. Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы
 5. Журнал-пайдаланушыларға жарияланған материалдарды тегін көшіруге және оларға сілтеме жасауға мүмкіндік беретін ашық қол жетімділік (Open Access) басылымы.
ЖАЗЫЛУ

«Қазпочта» АҚ каталогындағы жазылу индексі – 76034

Басылым жылына 4 рет шығады

Сіз журналға келесі арқылы жазыла аласыз:

 1. «Қазпочта» АҚ пошта бөлімшелері
 2. «EXPRESS PRESS ASTANA» ЖШС, e-mail: express-press-astana@mail.ru
 3. «Эврика — Пресс» ЖШС, e-mail: evrika_press@mail.ru

КЕЗ КЕЛГЕН НӨМЕРДЕН ЖАЗЫЛУҒА БОЛАДЫ

БАЙЛАНЫС

Қазақстан Республикасы, Астана қ.

Бауыржан Момышұлы даңғылы. 2, ВП 4В 

Байланыс телефоны: +7(7172) 76-85-59

E-mail: education@iaar.kz

Сайтқа сілтеме

Әріптестер