“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

IAAR құжаттары

«Аккредиттеу және тәуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесінің Жарғысы

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің Қадағалаушы кеңесі туралы ереже

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің Аккредиттеу кеңесі туралы ереже

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің Апелляциялар мен шағымдарды қарастыру жөніндегі комиссиясы туралы ереже

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің Сарапшылық Кеңесі туралы Ереже

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің Саралау мәселелері жөніндегі консультациялық кеңес туралы ереже

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің сыртқы сараптау комиссиясы туралы Ереже

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің сыртқы сарапшысының сарапшылық қызметін реттеу жөніндегі Ереже

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің сыртқы сарапшыларын даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру жөніндегі ереже

Білім беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеу рәсімінің регламенті бойынша ереже

Ереже білім беру ұйымдарын мамандандырылған (бағдарламалық) аккредиттеу рәсімінің регламенті бойынша

Білім беру ұйымдарын және (немесе) білім беру бағдарламаларын аккредиттеуден кейінгі мониторингтеу рәсімі жөніндегі ереже

Ереже жоғары оқу орны әзірлеген және Аккредиттеу мен рейтингтің тәуелсіз агенттігі бұрын аккредиттелген бағдарламаның білім беру бағдарламаларының Тізіліміне енгізген білім беру бағдарламасын аккредиттеуді тану рәсімі бойынша

Білім беру ұйымдарындағы аккредиттеу процесінде сыртқы сараптаманы ұйымдастыру және жүргізу бойынша нұсқаулық

COVID-19 пандемиясына байланысты шектеу шаралары кезеңінде сыртқы сараптама комиссиясының on-line сапарын (соның ішінде аккредиттеуден кейінгі мониторинг бойынша сарапшылар тобының сапарын) ұйымдастыру және өткізу жөніндегі нұсқаулық (RUS)

«Аккредиттеу жəне рейтингтің тəуелсіз агенттігі» коммерциялық емес мекемесі қызметкерлерінің қызметтік этикасы қағидасы

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінде құжаттау және құжаттаманы басқару қағидалары

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі стандарттарын жасау және жетілдіру бойынша нұсқаулық

Әріптестер