“Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі” КЕМ

Independent agency for accreditation and rating

Қазақша
Кері байланыс
Тапсырыс беру

Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы құқықтық актілері

Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы (ҚР 2020 жылғы 7 шiлдедегi № 360-VI ҚРЗ Кодексі)

Білім туралы (Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі № 319 Заңы) (2020 ж.07.07 өзгертулерімен)

Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу орындарының академиялық және басқару дербестігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы (Қазақстан Республикасының Заңы 2018 жылғы 4 шiлдедегi № 171-VІ) (2018 ж.04.07 өзгертулерімен)

Ғылым туралы (Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы N 407-IV) (2019 ж.28.10 өзгертулерімен)

Техникалық реттеу туралы (Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы N 603 Заңы) (2019 ж.11.04 өзгертулерімен)

Рұқсаттар және хабарламалар туралы (Қазақстан Республикасының Заңы 2014 жылғы 16 мамырдағы № 202-V) (2019 ж. 27.11 өзгертулерімен)

Педагог мәртебесі туралы (Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VІ) (2020 ж. 07.07 өзгертулерімен)

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы)

Білім беру саласындағы лицензиарларды айқындау туралы (Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы 21 қарашадағы № 934 қаулысы) (2020 ж.22.09 өзгертулерімен)

Аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу органдарын тану және танылған аккредиттеу органдарының, аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім беру бағдарламаларының тізілімдерін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы (азақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 1 қарашадағы № 629 бұйрығы) (2018 ж. 04.10. өзгертулерімен

Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттарын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы) (2020 ж. 01.09 өзгертулерімен)

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлау бағыттарының сыныптауышын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 13 қазандағы № 569 бұйрығы) (2020 ж. 05.06 өзгертулерімен)

Білім туралы мемлекеттік үлгідегі құжаттардың түрлері мен нысандарын және оларды беру қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы) (2020 ж. 04.05 өзгертулерімен)

Жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымының даму бағдарламасының құрылымын және оны әзірлеу қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 25 қазандағы № 590 бұйрығы) (2020 ж. 25.10 өзгертулерімен)

Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 бұйрығы) (2020 ж. 28.08 өзгертулерімен)

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 бұйрығы) (2018 ж. 12.10 өзгертулерімен)

Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы) (2020 ж. 25.09 өзгертулерімен)

Сындарлы қоғамдық диалог - Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі (Мемлекет Басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы)

Әріптестер